Album om Linsell-Ransjö förr - fortskaffningsmedel
 

Barnvagn från 1905.
   Läs mer ...


Barnvagn från 1905

Göran Östh berättar att barnvagnen i Lyttja
har använts till 4 syskon, första gången år
1905 (står på handtaget). Sedan dess har
den vilat uppe på storvinden.

 

Foto: Margareta Östh 2016.