Album om Linsell-Ransjö förr - gårdar
 

Prästgården i Linsell i mitten av 1890-talet.
Se mer ...

 

Prästgården i Linsell i mitten av 1890-talet.

 

 Prästgården 1896:

Prästgården 1896.