Album om Linsell-Ransjö förr - offentliga byggnader
 

Illustration av Linsells kyrka ca 1785.
Läs mer ... 

 

Illustration av Linsells kyrka ca 1785.

Del av informationstavla vid Linsells kyrka. Illustration: Ulf Ragnarsson

Så här kan Linsells kyrka ha sett ut efter rödfärgningen 1784, och innan tornbyggnaden uppfördes 1797. (Text och foto: Göran Östh)

Informationstavlan uppsatt 2015.