Album om Linsell-Ransjö förr - skogsarbete
 

Bilning (täljning) av timmer. Foto från 1912.
       
Läs mer ...

 

Bilning (täljning) av timmer. Foto från 1912.

Till vänster: Per Sjödin, emigrerade till Amerika.
Till höger: Per Åslund, Linsell.

Fotograf: Olov Bergström, Linsell.
Uppgifter från Linsells Byalag 1983 genom Johan Nilsson.