Album om ungdomslogen Herjeulv 1961 - 1965

 


Bildspel åren 1961 - 1965

- från album, som ledaren och lärarinnan Ruth Mesch
sammanställt och donerat. Förvaras i Linsells Bygdegård.
 


Klicka på bilden nedan.
  I nästa fönster, klicka då i nedre högra hörnet på Bildspel och du ser bilden över hela skärmen. Vid varje klick visas sedan ny bild och för att avsluta bildspelet tryck på krysset i övre högra hörnet.

Dessvärre har många foton med åren blivit "vågiga" och några har sämre skärpa - men allt ger en bra bild på ungdomslogens olika aktiviteter under dessa år.

Komplettering av bild nr 34: Okänd skall vara Axel Thunell.
          "               "   "         37: Namnet är Gunnel Asp.
Kompletteringen insänd av Hjördis Fernström (f Hammarström) 09-06-02.


                             Tillbaka till Album ...