Album om ungdomslogen Herjeulv 1955 - 1960

 

  Detta album är en gåva från ledaren och
  lärarinnan Ruth Mesch och förvaras i Linsells
  Bygdegård. Här visas ett urval.    
Läs mer ...

 


Album om ungdomslogen mellan åren 1955 - 1960 sammanställt av ledaren Ruth Mesch.

 

Text på pärmens insida:

Text på insidan av albumet: Denna pärm är en gåva av Ruth  Mesch.

Text på insidan av albumet: Ungdomslogen 1303 Herjeulv.