Berättelse om vattnet i bäcken.

© Foto, videoklipp och text: Göran Östh


  

Vid vägkanten i dikesrenen skvalpar en bäck som rinner ut i Ljusnan för att
   så småningom blandas med vattnet i havet. Men var kommer bäcken ifrån?


Vi följer bäcken uppströms en bit genom skogen.


Man får trassla sig genom snår och över stock och sten.


Men vad är det som skymtar där framme? En vattensamling!


En låda övervuxen av mossa. Varför ligger den här?


Titta, ett par slangar är instuckna i lådan! Man har tagit vatten härifrån.


En kallkälla verkar det vara. Vad konstigt det ser ut i botten av källan?


Det bubblar upp som den värsta vulkan, det nästan iskalla
källvattnet som rinner ut i bäcken, ner i Ljusnan, ut i havet,
dunstar, regnar ….  Vattnets kretslopp!

(Klicka på pilen till vänster för att starta videoklippet.)


          © Foto, videoklipp och text: Göran Östh.                                      Överst på sidan.