Bildspel om gammelskogen
©
Text och foto: Göran Östh
 

 På några ställen i skogarna runt Linsell kan man gå och förundras över gamla träd som fortfarande
 står, silvergrå, trots att de slutade leva för många, många år sedan.

 Bohål och kraftiga grenar gör dessa till bra utkiksplatser för jagande fåglar.

 När träden så småningom faller till marken, tas de omhand av andra för att ingå i naturens kretslopp.

 Upptäck spännande formationer på stubbar och träd som ligger, lavar i skrikande gula färger och
 om turen är med: en stor uggla i sin klippskreva som nyss avslutat sin måltid bestående av en tjäder!

Starta bildspelet - klicka här.