Bredband byanät
          

Bredband byanät Linsell slutfördes senhösten 2014, då fiberbredband installerades i byn.
Här nedan följer en redovisning av projektets gång från start till mål.

Lyssna på informationsmötet i Linsells bygdegård
den 5 februari 2013
- klicka här ...


År 2014

Vecka 46

Nu är det klart att koppla in datorn till "dosan". Upp kommer ett brev
som berättar hur man går vidare och beställer leverantör.  


Vecka 45
Installation av "boxen" är på gång. Enligt installatörerna ska det hela
godkännas av Härjeåns, så det kan nog ta någon vecka innan det blir
aktuellt med leverantör av bredband, TV och IP-telefon.
Förutsätter att Härjeåns hör av sig.


Vecka 43

Tisdag: Nu har Zedcom Installation AB börjat ta kontakt med
fastighetsägare för att bestämma dag och tid när det passar
att installera "boxen". De ringer och skickar sedan  en bekräftelse
med e-post.


Vecka 42
onsdag: Lite "finlir" kvar på andra sidan Ljusnan. Sedan väntar vi
på meddelande från Härjeåns, via e-post eller på annat sätt. Om
två veckor är de som har möjlighet välkomna till Bygdegården för tankar
 kring tjänsteleverantör. Det är något av en djungel, så vi är tacksamma
om du har kommit fram till alternativ och priser som är aktuella och kan
dela med dig till andra. 


Vecka 41

Måndag: Det blir nog bra när det blir färdigt på vägen till Högen.
Onsdag: Nu är det klart här och man har  flyttat till andra sidan Ljusnan. Inte mycket kvar nu. Återstår snart bara att fylla de tomma rören med fiber. Sedan kommer ett meddelande om när "dosan" ska installeras. Den som inte är hemma då kan ju kontakta någon i byn och lämna en nyckel.

Vecka 40
Tisdag: Idag har man svängt ned mot Bygdegården. Sen går det vidare
mot Perers och över vägen. Vi i byalaget har planer på att titta och jämföra
de olika nätleverantörernas utbud och kostnader. Kanske kan det bli billigare
om många ansluter sig till samma. En träff framöver kan bli aktuell.
Torsdag: Inte mycket dragning kvar i byn. Klart under Ljusnan. Nu är det
andra sidan kvar.

Vecka 39
Tisdag: Det grävs på. Man har nu lämnat vägen upp mot prästgården och är inne på parkeringen vid Linsells Livs. Vad jag kan förstå är det värsta jobbet gjort och det kom-mer nog att gå fortare nu. Ingen in- koppling i husen förrän all grävning är gjord.

Vecka 38
Onsdag: Idag kommer de som anmält sig för att få hjälp
med grävning från tomtgräns att få det gjort!
Men Härjeåns gräver ner elkabel och tar bort luftledning
vid många fastigheter i byn. Då läggs fiber i samma dike.
Ingen kostnad då för grävning för fiber från tomtgräns.
Bra va?


Vecka 37
Torsdag: Det går så sakteliga framåt. Man har gjort klart
längs Glötevägen och håller på söder om Linsellbaren och
arbetar sig uppåt. Det går inte fort, kanske mest beroende
på att elkabel grävs ned i stället för luftledning.


Vecka 36
Måndag: börjat med häftigare borr för att ta sig under väg
samt märkt ut där man tänker avlämna fiber i tomtgräns.
Under resten av veckan har inte så mycket hänt för oss som
vill ha fiber. Mycket eldragning i mark kommer att äga rum
för de fastigheter som har luftledning.


Vad händer under vecka 35?
Måndag har man grävt ned fiber till tomtgräns i området runt
"pensionärsbostäderna". Borrar för att ta sig under Ljusnan.
Tisdag fiberdragning och skåp vid södra sidan av Glötevägen.
Onsdag och man jobbar på samma ställe. El ska också dras.      
     "Det här kommer att ta tid", säger grävarna med tanke på all sten
   som måste flyttas på. Vi kommande fiberkunder får ha tålamod.
 Torsdag har grävarna jobbat in halva dagen av. Ingen aktivitet
 förrän måndag. Som sagt: vi kan bara vänta. 


Vad har hänt med bredbandet vecka 34?
1. Jo, man har försökt att "trycka" kabelrör under väg men lyckats
bara på 3 ställen. Starkare maskin för borrning under väg kommer
enligt uppgift under nästa vecka.
2. Skåp har placerats ut där fibern ska kopplas och gå vidare, så       
vad jag kan förstå händer inte mycket innan man har fått kabel-
rör under vägarna så man kan gräva ned kabel.


Nytt 17/8
 För att få senaste kartan i PDF-format - klicka här


Nytt 15/8
Enligt uppgift kommer grävningen i Linsell att börja tisdag 19/8.
Vid varje anslutningspunkt (avtalskund) kommer en slinga kabel att lämnas för fastighetsägaren att lägga ner. Så småningom (vet ej tidpunkt) kommer Härjenet att ta hål i fastigheten och installera invändigt det som behövs. Viktigt att markera för håltagning!
Vi återkommer i ämnet!
GöranTåget har startat
vad gäller fiber i Linsell

Viktig information
om fiberbredband i Linsell och
den fortsatta utvecklingen!

Se mer och lyssna här …

NYTT!
16 april 2014
  ¤ Ny, något reviderad karta över ledningsdragningen finns
       på Linsells Livs. Grävning i slutet av juni el. början av juli.
  ¤ Egen grävning från tomtgräns till hus görs 3 - 5 dm djup.
      ¤ Härjeåns utför borrning i fasad och kopplar in fiber i huset.
     ¤ Information om fibernätet på
www.harjeans.se/bredband
el. proj.ledare Mattias Mirårs tel: 0680-24276.           


25 september 2013:
Aktuell karta över de som tecknat avtal om fiber
(röd prick), över de som anmälde intresse (blå pil) samt planerad ledningsdragning (blå linje).

Kartan finns som klickbar pdf-fil. Klicka här ...

Än är det inte för sent att anmäla sig!


Linsellbor, nu är det dags!

Avtalsblankett för bredband via fiber
kom idag den 21 augusti 2013.
Anmälan senast 9 september.
Har du inte fått blankett tar du kontakt
med projektledaren Jerker Blomqvist,
tel: 0680-161 66 eller 070-398 30 76.

E-post: jerker.blomqvist@herjedalen.se

Vilka fastigheter är med i projektet? Klicka här ...

Om inte din fastighet finns med på kartan
kan du ta kontakten ovan och argumentera!

Ytterligare fiberinfo från kommunen Klicka här ...

 


Senaste informationen från 24 juni 2013:

Tåget går! Enligt ÖP är det snart dags
för fibernätet i Linsell!

Under augusti kommer alla berörda hushåll, inklusive fritidsboenden, samt företag att få ett utskick med information och en blankett för anmälan. Kostnaden för varje enskild fastighet är 9000 kronor. Kommunen påbörjar nu en upphandling av grävning och kabelarbeten och så fort upphandlingen är klar startar projekten.

Samtliga tre områden ska vara klara under hösten 2014.

                                      Se mer här ... (länk till ÖP)


     Informationskväll om fiberbredband i Linsells Bygdegård.

Härjedalens kommun och Härjeåns Nät inbjöd till
informationskväll om fiberbredband i Linsell.

Tisdag 5 februari 2013 samlades bredbandsintresserade i
Linsells bygdegård  för att få information från
Härjedalens kommun och Härjeåns Nät.

Linsells Byalag och Bygdegårdsförening gjorde en ljudinspelning till alla
som inte kunde vara med på mötet men också för att i efterhand
räta ut eventuella frågetecken.

                 Här kan du lyssna på informationen ...

Göran Östh sammanfattar informationskvällen på Klotterplanket så här: Glädjande var det att så många var intresserade av "Bredband i Linsell" och   gjorde en intresseanmälan. De som ansluter sig betalar endast anslutningsavgiften på 9000 kr inkl. moms samt grävning från tomtgräns.

   Ex på månadskostnad: Internet 10 Mbps 196 kronor/månad, Telefoni 0 kronor/månad (endast minutkostnad samt öppningsavgift tillkommer), BredbandsTV (Basutbud) 40 kronor/månad. Tripleplay (alla tre tjänsterna) 255 kronor/månad. Naturligtvis finns möjlighet till utökat TV-utbud.

   Gå gärna in på www.herjeans.se för ytterligare information.

   Intresseanmälan (ej bindande) kan göras till
Göran Östh, tel 0680-220 10.

    Linsells Byalag och Bygdegårdsförening

Näringslivsutvecklare Malcolm Höök från Härjedalens kommun,
Mattias Mirårs och Stefan från Härjeåns Nät informerade om följande:

  Del 1 - ca 7 min.   Bakgrund, nuläge och finansiering

                          
 

   
  Del 2 - ca 15 min. Geografisk indelning - "Linsell City och Borta Åa"

                                         
 

   
  Del 3 - ca 7 min.   Hur blir det med Ransjö och Linkvarn?

                            
 

   
  Del 4 - ca 9 min.   Praktiska frågor och svar


 

   
  Del 5 - ca 6 min.   Varför fiber? Utbud och priser

 
 

   

      Lyssna och hör av dig med en intresseanmälan snarast!

                           Ju fler desto bättre!


   Till sidans topp.