Linsell-Ransjö fiskevårdsområde
 


Följande tjärnar är planterade
och öppnades för fiske 21/12:

Knippelbergstjärn, Krokflotjärn,
Kroktjärn, Sundsbäckstjärn och Storabborrtjärn.


Särskilt dagkort 100 kr och 3 fiskar.


Spännande forsar i Råndan
Spännande forsar i Råndan.                                Foto: Göran Östh


 


Fiskekort online/betal-SMS - klicka på bilden iFiske.

Fiskekort online - klicka här ...

Senaste fångstrapporter - klicka här ...
 

 
 


Karta över Linsell-Ransjö FVO
 finns att köpa i Linsells Livs för 100 kr
eller skickas via post för 110 kr inkl. porto.
Maila adress till goran.osth@bahnhof.se

 

 

Karta över Linsell-Ransjö fiskevårdsområde, finns i Linsells Livs eller skickas via post.

Fiskekartan finns också som pdf-fil, där du kan
se den i större storlek. Klicka här.


 

 


Folder om fisket i Linsell-Ransjö fiskevårdsområde
finns att hämta i Linsells Livs och att
läsa här ...

 

 

 

  Forsarna vid Linsellborren på senvåren.
Forsarna vid Linsellborren på senvåren.

I Djuptjärn och Torvtjärn planteras röding.
I Djuptjärn och Torvtjärn planteras röding.

Fina fiskevatten vid Linsellborren i Ljusnan.
Fina fiskevatten vid Linsellborren i Ljusnan

Här flugfiskas det efter harr och öring.
Här flugfiskas det efter harr och öring.
© Foton: Göran Östh


 

 

Linsell-Ransjö Fiskevårdsområde

Där Ljusnan rinner genom Linsell-Ransjö FVO finns några av övre Ljusnans sista naturliga forsar och strömmar. Här står fina harrar och öringar och lurar. Förutom Ljusnan ingår också ca 25 km av den nedre delen av Rånden. Valmen är ett biflöde till Rånden, ca 10 km av Valmen ingår i Linsell-Ransjö Fiskevårdsområde.

De fiskarter som finns inom Fiskevårdsområdet är inte bara harr och öring. I de lugnare delarna av Ljusnan och i Linsellsjön finns det gädda, sik och abborre.

Området Ljusnan: Området sträcker sig från Ortholmen i norr till strax nedanför fallen i Linsellborren, en sträcka på ca 25 km. Här finns många bra fiskeställen men kanske vi särskilt vill nämna Ransjöforsen, Sveaforsen och Linsellborren.

Rånden: Rånden är en grund, outbyggd å med några fina sträckor där harr och öringar står.
Vid Dalsvallen, ca 20 km norr om Linsell mot Råndalen, finns också många fina fiskeställen.

Valmen: Valmen är ett biflöde till Rånden där det i de nedre delarna går utmärkt att fiska med fluga.

Fiskekarta över området finns att köpa i affären. Enklare karta över del av fiskevårdsområdet med planterade tjärnar utmärkta fås gratis i samband med köp av fiskekort.

Fiskerättsbevis för fastboende och fiskerättsägare för 2018 finns att lösa i affären eller genom kontakt med kassören (Göran Östh, tel. 0680-220 10, mob.
070-5826973). Bankgiro: 369-2365
 

 

 

 
  
    Fiskets vård och bedrivande för
Linsell-Ransjö FVO 2017

 • Alla inom området fastboende samt fiskerättsägare har rätt att lösa fiskekortsbevis (medlemskort).
 • Endast fiskerättsägare har rösträtt.
 • Fritt fiske till alla under 15 år.
 • Dödsbodelägare äger endast en fiskerätt tillsammans såvida ej flera lagfarter finns.
 • Spöfiske tillåtet för alla inom hela området. Nätfiske gäller endast fastboende eller fiskerättsägare.
 • Fiske med spö får endast ske med hand (bottenmete ej tillåtet). Angeldon och ståndkrok tillåts endast i sjöar och lugna delar av Ljusnan.
 • Uttring får ske i Övre- och Nedre Ransjön samt i Orten för fiskerättsinnehavare och medlemmar. Förbud i alla strömmande vatten, sjöar och sel inom 100 meter från av- och tillopp.
 • Nätförbud i alla tjärnar. 
 • Nätförbud i Linsellsjön 15/10 – 31/12.
 • Båt och flytringsförbud i alla tjärnar.
 • Mäskningsförbud råder i våra fiskevatten, undantag Linsellsjön.
 • Mask- och spraggförbud råder i strömmande vatten i Ljusnan och Råndan, undantag sjöar och sel.
 • Fiskeförbud på harr 1/4 - 30/4.
 • Förbud på fiske efter öring under tiden 1/9 – 31/10.
 • Fiskeförbud i samtliga tjärnar 1/10 – 20/12 samt 15/4 – 2/6.
 • Fiske i tjärnar där plantering skett under året får endast ske mot lösande av dagkort.
  Max 3 fiskar/fiskare och dag.
  För aktuella tjärnar hänvisas till anslagstavlan vid Linsells Livs,
  fiskekortsförsäljare samt här på Linsells hemsida.
  Samma antal fiskar gäller även i icke nyplanterade tjärnar.
 • Inom vårt område av Ljusnan får max 5 fiskar/fiskare och dag tas (gäller ädelfisk).
  Minimimått: 35 cm.
 • För Råndan gäller följande: Inom FVO är flugfiske och fiske med kastspö (spinnare e d) tillåtet.
  2 fiskar med minimimått 35 cm.
   
 

 


Rapport från årsstämman 2017
med Linsell-Ransjö FVOF:

    Styrelsen för 2017  - klicka här ...

    Nya beslut:

    Beslöts att göra utplanteringar av regnbåge, röding (i mån av tillgång)   
    och öring
i fyra tjärnar. Vilka tjärnar det gäller meddelas senare.
    utplantering i dessa sker vår och höst med ca. 100 kg/per tjärn och gång.
   
    Beslöts också om utplantering av öring i Ljusnan.

    
Beslöts att se över vindskydd och bord vid våra fiskevatten och vid
    behov reparera dessa samt utföra viss röjning av sly vid rastplatser.

    Beslöts att lägga ut spänger vid Storabborrtjärn.

 

 

       
    
Fiskekortspriser 2017:

 

   Fiskerättsbevis för fiskerättsägare
   och bybor Bg: 369-2365 eller i affären.

 100 kr

   Dagkort planterade tjärnar

 100 kr

   Dygnskort övriga vatten

 100 kr

   Veckokort

 300 kr

   Årskort       

 500 kr

   Familjekort

 600 kr

       
   
Fiskekort finns att köpa hos:

  Linsells Livs tel. 0680-220 06  
  Linsell Skoter & Motor tel. 0680-220 23  
  Dalsvallens stugby tel. 0680-270 40  

   Fiskekortautomat finns vid Linsells Livs.

   Fiskekort online/betal-SMS - klicka här ...

   Fiske utan gällande fiskekort eller andra överträdelser kan
   resultera i böter!

   Bra länkar: Anslagstavlan - klicka här ...

                         
Boende - klicka här ...

 

   Linsell-Ransjö FVOF
 


 


  Linsell-Ransjö Fiskevårdsområdesförening:

   
 
Styrelse
  Ordförande:
  Sekreterare:
  Kassör:
  Övriga
  ledamöter:
  Suppleanter:
 


 Sven Mattsson, tel. 0680-221 38, 070-2389340
 Göran Östh
 Göran Östh, tel. 0680-220 10,
070-5826973
 Febe Dahlsten, Ragnar Sund, Erik Roos,
 Simon Martinsson och Alf Eriksson
 Bo Karlsson och Jan-Erik Persson
 

  

   Länkar:   Länsstyrelsen i Jämtlands Län

Fiske i HärjedalenFiskerapporter:
 

Mon, 21 July 2014 09:32

Hej och stort tack för ytterligare en säsong av bra fiske och fint mottagande! Jag är delägare i ett flugfiskeföretag och har personligen återkommit varje år till Linsellområdet i mer än 12 år.
Jag har sett hur mycket bättre fisket blivit från år till år, och tveklöst rekommenderat fiskare åka till er! Fortsätt ert fina arbete, med fiskevården, efterhåll reglerna och ge fisken chans att växa sig stor!
Ni har VÄRLDENS chans att bygga ett långsiktigt fungerande fiske och verkligen kunna tjäna pengar på fisketurismen! Bevara fisken, och fisketuristerna kommer!
Jag fortsätter rekommendera våra kunder och vänner att åka till er, ber dom spendera pengar i butiken och vara rädda om naturen och fisken!
Väl mött snart igen och stort tack för ert fina bemötande i såväl butiken som vid fiskevattnet!
(Att lilla blonda supertrevliga tjejen i butiken kokar kaffe o fixar frukost till oss hungriga fiskare innan man ens öppnat butiken är tamigtusan världsklass i service, extra kramar til dig!)
Ken
flugor.se /sameo Sweden
 
 


Intresserad av att läsa en artikel
om fiske i Linsell 1992?

 
Klicka här...

 

 

 

Fiskebilder:

 

Gädda på 9,6 kg, 118 cm.
Per-Olov Kippels gädda från Linsellsjön:9,6 kg, 118 cm.

Abborre från Ljusnan på 1,3 kg.
Isabels abborre från Ljusnan vägde 1,3 kg!


Glad öringsfiskare i Ransjöforsen!

Öring på 1,8 kg och 55 cm togs på spinn i Linsellborren.
Öring på 1,8 kg och 55 cm togs på spinn
i Linsellborren av Andreas Sandberg i Götene.
 

Stor öring i vågskål.
Foton: Göran Östh


Det verkar vara bra fiske i Ljusnan och Råndan!

Harr på 55 cm.
Mikael fick den här harren på 55 cm och 2 andra över 50 cm.
 Tillbakasläppta! (Kolla ryggfenan!) Bilden tagen vid midsommar 2015.


Strömfiske i Råndan - klicka på bilden och se bildspel.

Strömfiske i Råndan.

Ett bildspel på 2 min. som visar ett
lyckat fiske trots att det har varit
högt vatten både i Ljusnan och
dess biflöden hittills under sommaren.
 

Se bildspel – klicka här …

© Foto: Micke Söderstrand
Bildspel: Göran Östh


Nattfiske i Ljusnan

Stor harr fångad i Ljusnan
Vilken härlig harr Gerd Klausutis från Tyskland fick! 
 © Foto: Micke Söderstrand


 

 

Se här ett Youtube-klipp om
ett par killar som är i Linsell och fiskar.

Klicka här ...
 

 

Storharr fångad i Linsellborren

Storrharr fångad i Linsellborren
Fiskare: Lennart från Malung


"Fallen" i Råndan i vårflodstider

"Fallen" i Råndan i vårflodstider

"Fallen" i Råndan i vårflodstider
Foton: Göran Östh 9 maj 2015


     Till sidans topp.