Linsell-Ransjö fiskevårdsområde

 
 


OBS! Ny hemsida:

www.linsell-ransjo.com/fiske

 - klicka här ...

 

 

 


 


Spännande forsar i Råndan
Spännande forsar i Råndan.                          © Foto: Göran Östh


FISKEFÖRBUD!

Fiskeförbud i samtliga tjärnar under tiden 1/10 – 20/12.

Vill du fiska i Ljusnan, Råndan och övriga vatten är det inga problem.
OBS f
iskeförbud på öring under september och oktober. Öringen leker
under dessa månader.

Linsell-Ransjö FVOF

 


 

 


Fiskekort online/betal-SMS - klicka på bilden iFiske.

Fiskekort online - klicka här ...

Senaste fångstrapporter - klicka här ...
 

 

 


Forsarna vid Linsellborren på senvåren.
Forsarna vid Linsellborren på senvåren.
© Foto: Göran Östh

 

 

Linsell-Ransjö Fiskevårdsområde

Där Ljusnan rinner genom Linsell-Ransjö FVO finns några av övre Ljusnans sista naturliga forsar
och strömmar. Här står fina harrar och öringar och lurar. Förutom Ljusnan ingår också ca 25 km av den nedre delen av Rånden.
Valmen är ett biflöde till Rånden, ca 10 km av Valmen ingår i Linsell-Ransjö Fiskevårdsområde.

De fiskarter som finns inom Fiskevårdsområdet är inte bara harr och öring. I de lugnare delarna av Ljusnan och i Linsellsjön finns det gädda, sik och abborre.

Området Ljusnan: Området sträcker sig från Ortholmen i norr till strax nedanför fallen i Linsellborren, en sträcka på ca 25 km. Här finns många bra fiskeställen men kanske vi särskilt vill nämna Ransjöforsen, Sveaforsen och Linsellborren.

Rånden: Rånden är en grund, outbyggd å med några fina sträckor där harr och öringar står.
Vid Dalsvallen, ca 20 km norr om Linsell mot Råndalen, finns också många fina fiskeställen.

Valmen: Valmen är ett biflöde till Rånden där det i de nedre delarna går utmärkt att fiska med fluga.

Fiskekarta över området finns att köpa i affären. Enklare karta över del av fiskevårdsområdet med planterade tjärnar utmärkta fås gratis i samband med köp av fiskekort.

Fiskekortsbevis för fastboende och fiskerättsägare för 2018 finns att lösa i affären Linsells Livs.
 

 

Karta över Linsell-Ransjö fiskevårdsområde, finns i Linsells Livs eller skickas via post.

Fiskekartan finns också som pdf-fil, där du kan
se den i större storlek.
Klicka här ...

 

 


Karta över Linsell-Ransjö FVO
 finns att köpa i Linsells Livs för 100 kr.
 

 

 

 

 
  
    Fiskets vård och bedrivande för Linsell-Ransjö FVO 2018

 • Alla inom området fastboende samt fiskerättsägare har rätt att lösa fiskekortsbevis (medlemskort).
 • Endast fiskerättsägare har rösträtt.
 • Fritt fiske till alla under 15 år.
 • Dödsbodelägare äger endast en fiskerätt tillsammans såvida ej flera lagfarter finns.
 • Spöfiske tillåtet för alla inom hela området. Nätfiske gäller endast fastboende eller fiskerättsägare.
 • Fiske med spö får endast ske med hand (bottenmete ej tillåtet). Angeldon och ståndkrok tillåts endast i sjöar och lugna delar av Ljusnan.
 • Uttring får ske i Övre- och Nedre Ransjön samt i Orten för fiskerättsägare och fastboende. Förbud i alla strömmande vatten, sjöar och sel inom 100 meter från av- och tillopp.
 • Nätförbud i alla tjärnar. 
 • Nätförbud i Linsellsjön 15/10 – 31/12.
 • Båt och flytringsförbud i alla tjärnar.
 • Mäskningsförbud råder i våra fiskevatten, undantag Linsellsjön.
 • Mask- och spraggförbud råder i strömmande vatten i Ljusnan och Råndan, undantag sjöar och sel.
 • Fiskeförbud på harr 1/4 - 30/4.
 • Förbud på fiske efter öring under tiden 1/9 – 31/10.
 • Fiskeförbud i planterade tjärnar 1/10 – 20/12 samt från det blir öppet vatten
  till och med den 8 juni.
  Tjärnar öppnar lördag 9 juni 2018.
 • Fiske i tjärnar där plantering skett under året får endast ske mot lösande av dagkort.
  Max 3 fiskar/fiskare och dag.
  För aktuella tjärnar hänvisas till anslagstavlan vid Linsells Livs,
  Linsells hemsida www.linsell.se
  samt fiskekortsförsäljare.
  Samma antal fiskar gäller även i icke nyplanterade tjärnar.
 • Inom vårt område av Ljusnan får max 5 fiskar/fiskare och dag tas (gäller ädelfisk).
  Minimimått: 35 cm.
 • För Råndan gäller följande: Inom FVO är flugfiske och fiske med kastspö (spinnare e d) tillåtet.
  Max. 2 fiskar/fiskare och dag med minimimått 35 cm.
   
 

 

Fina fiskevatten vid Linsellborren i Ljusnan.
Fina fiskevatten vid Linsellborren i Ljusnan
© Foto: Göran Östh

 


    Rapport från årsstämman 2018 Linsell-Ransjö FVOF:

    Styrelsen för 2018  - klicka här ...

    Beslöts att under våren och hösten göra följande inplanteringar:

         Öring i Sundsbäckstjärn, Knippelbergstjärn, Krokflotjärn, Brattolstjärn om vardera 100 kg.
                  OBS! Ej Ortkamstjärn som tidigare angivits p gr a brist på fisk.
         Regnbåge i Storabborrtjärn av 100 kg.
         Totalt inplantering i tjärnar under vår och höst: 1200 kg.

         Öring, 400 kg på tre ställen i Ljusnan endast under hösten,
         totalt 1200 kg, om positivt besked från Länsstyrelsen.

    Beslöts att fortsatt se över vindskydd och bord vid våra fiskevatten och vid
         behov reparera dessa samt utföra viss röjning av sly vid rastplatser.

    Beslöts att vägen till Storabbortjärn plogas under våren.

 

 

Här flugfiskas det efter harr och öring.
Här flugfiskas det efter harr och öring.
© Foto: Göran Östh

 

       
    
Fiskekortspriser 2018:

 

   Fiskekortsbevis för fiskerättsägare
   och fast bosatta

 100 kr

   Dagkort i planterade tjärnar

 100 kr

   Dygnskort för övriga vatten

 100 kr

   Veckokort för övriga vatten

 300 kr

   Årskort för övriga vatten       

 600 kr

   Familjekort för övriga vatten

 700 kr

       
   
Fiskekort finns att köpa hos:

  Linsells Livs tel. 0680-220 06  
  Linsell Skoter & Motor tel. 0680-220 23  
  Dalsvallens stugby tel. 0680-270 40  

   Fiskekortautomat finns vid Linsells Livs.

   Fiskekort online/betal-SMS - klicka här ...

   Fiske utan gällande fiskekort eller andra överträdelser kan
   resultera i böter!

   Bra länkar: Anslagstavlan - klicka här ...

                         
Boende - klicka här ...

 

   Linsell-Ransjö FVOF, bankgiro: 369-2365

 

 

 


  Linsell-Ransjö Fiskevårdsområdesförening 2018:

   
 
Styrelse
  Ordförande:
  Sekreterare:
  Kassör:
  Övriga
  ledamöter:
  Suppleant:
  Revisorer:
  Revisorsuppl.:
  Valberedning:

  Vakant
 Erik Roos, mob.
072-7422180
 Christina Persson
 Febe Dahlsten, Ragnar Sund,
 Simon Martinsson och Alf Eriksson
 Jan-Erik Persson
 
Seppo Kakko och Erik Thunell
 Jonny Kristoffersson
 Ragnar Thunell och Axel Thunell

 

 

 


Folder om fisket i Linsell-Ransjö fiskevårdsområde
finns att hämta i Linsells Livs.

 

 

 

  I Djuptjärn och Torvtjärn planteras röding.
 


   Länkar:   Länsstyrelsen i Jämtlands Län

Fiske i HärjedalenFiskerapporter:
 

Mon, 21 July 2014 09:32

Hej och stort tack för ytterligare en säsong av bra fiske och fint mottagande! Jag är delägare i ett flugfiskeföretag och har personligen återkommit varje år till Linsellområdet i mer än 12 år.
Jag har sett hur mycket bättre fisket blivit från år till år, och tveklöst rekommenderat fiskare åka till er! Fortsätt ert fina arbete, med fiskevården, efterhåll reglerna och ge fisken chans att växa sig stor!
Ni har VÄRLDENS chans att bygga ett långsiktigt fungerande fiske och verkligen kunna tjäna pengar på fisketurismen! Bevara fisken, och fisketuristerna kommer!
Jag fortsätter rekommendera våra kunder och vänner att åka till er, ber dom spendera pengar i butiken och vara rädda om naturen och fisken!
Väl mött snart igen och stort tack för ert fina bemötande i såväl butiken som vid fiskevattnet!
(Att lilla blonda supertrevliga tjejen i butiken kokar kaffe o fixar frukost till oss hungriga fiskare innan man ens öppnat butiken är tamigtusan världsklass i service, extra kramar til dig!)
Ken
flugor.se /sameo Sweden
 
 


Intresserad av att läsa en artikel
om fiske i Linsell 1992?

 
Klicka här...

 

 


 

Fiskebilder:

Fina fisken!

Kanonstart på premiärdagen vid tjärnfiske -
Sigge Eriksson med lyckad fångst på 1,3 kg!

Premiärfiskare vid tjärn med fisk på 1,3 kg Premiärfiskare vid tjärn med fisk på 1,3 kg
© Foton: Maj-Britt Halvarsson, 9 juni 2018.


Gädda på 9,6 kg, 118 cm.
Per-Olov Kippels gädda från Linsellsjön:9,6 kg, 118 cm.

Abborre från Ljusnan på 1,3 kg.
Isabels abborre från Ljusnan vägde 1,3 kg!


Glad öringsfiskare i Ransjöforsen!

Öring på 1,8 kg och 55 cm togs på spinn i Linsellborren.
Öring på 1,8 kg och 55 cm togs på spinn
i Linsellborren av Andreas Sandberg i Götene.
 

Stor öring i vågskål.
© Foton: Göran Östh


Det verkar vara bra fiske i Ljusnan och Råndan!

Harr på 55 cm.
Mikael fick den här harren på 55 cm och 2 andra över 50 cm.
 Tillbakasläppta! (Kolla ryggfenan!) Bilden tagen vid midsommar 2015.


Strömfiske i Råndan - klicka på bilden och se bildspel.

Strömfiske i Råndan.

Ett bildspel på 2 min. som visar ett
lyckat fiske trots att det har varit
högt vatten både i Ljusnan och
dess biflöden hittills under sommaren.
 

Se bildspel – klicka här …

© Foto: Micke Söderstrand
Bildspel: Göran Östh


Nattfiske i Ljusnan

Stor harr fångad i Ljusnan
Vilken härlig harr Gerd Klausutis från Tyskland fick! 
 © Foto: Micke Söderstrand


 

 

Se här ett Youtube-klipp om
ett par killar som är i Linsell och fiskar.

Klicka här ...
 

 

Storharr fångad i Linsellborren

Storrharr fångad i Linsellborren
Fiskare: Lennart från Malung


"Fallen" i Råndan i vårflodstider

"Fallen" i Råndan i vårflodstider

"Fallen" i Råndan i vårflodstider
Foton: Göran Östh 9 maj 2015


     Till sidans topp.