Jakt & Skytte

 


OBS! Ny hemsida:

www.linsell-ransjo.com/jakt

 - klicka här ...
 

 

 

   Årsmötesprotokoll 2017

  Småviltsjakt
 
Bildspel från älgjakt
   
Styrelsen i Linsells JVF, kontakt

Linsells JVF
 Årsmötesprotokoll från 2017 - klicka
här ...
 

Stortjuren har fallit.
© Foto: Christoffer Westberg 2015

Christoffer Westberg i Åslaget sköt den
 här mäktiga tjuren för sin hund Irgo.


Linsells JVF ingår numera i Glöte Älgförvaltningsområde.

För mer info: se www.jaktrapport.se


SMÅVILTJAKT

Småviltjakt
© Foto: Göran Östh


Småviltsjakten 2017:

            Område som upplåts för småviltsjakt under älgjakten:
      
Ljusnan - Glötevägen - Slutvägen

Ingen småviltsjakt får ske under
3 dagar före första älgjaktveckan.

            Småviltsjakt första älgjaktsveckan (mån-fre):
Ovanstående marker men alltid kontaktskyldighet till jaktledaren.

 Småviltsjakt andra älgjaktsveckan:
 
Kontaktskyldighet till respektive jaktledare.

Du som är intresserad av småviltsjakt i Härjedalen kan lösa
  jaktkort på statens marker.

  Läs mer om hur det går till på Länsstyrelsens hemsida.


 
 
Styrelsen i Linsells Jaktvårdsförening (JVF)
 

 Ordförande:  Sven Mattsson, tfn 0680-221 38, 070-2389340      
 Sekreterare:  Bo Karlsson  
 Kassör:  Vakant
 Övriga ledamöter:  Olle Thunell, Daniel Andersson
 Suppleanter:  Christoffer Westberg, Lars-Olov Ängerfors
 Revisorer:  Allan Andersson, Göte Söderstrand
 Revisorsuppl.:

 Ove Andersson


       Länkar till bildspel och bildreportage om älgjakt:

     Älgjakt med Vållaget hösten 2014 - se bildspel ...
     Älgjakt med Vållaget hösten 2013 - se bildspel ...
      Älgjakt med Vållaget hösten 2012 - se bildspel ...
      Älgjakt med Vållaget hösten 2011 - se bildspel ...
      Älgjakt med Vållaget hösten 2010 - se bildspel ...
      Älgjakt med Vållaget hösten 2009 - se bilder ...
      Älgjakt med Vållaget hösten 2008 - se bilder ...        Nybodlaget 2008
      Älgjakt med Vållaget hösten 2007 - se bilder ...

     Till toppen av sidan


 

   Länkar inom Fritid, Jakt, Natur: