Kultur

 


OBS! Ny hemsida:

www.linsell-ransjo.com/kultur

 - klicka här ...

 

 

 

 

   Fornlämningar
 
  Myrmalm och blästerugn
 
   Linsellborrens Flottningsmuseum   Linsellborrens naturreservat         Kanalhistorik

Linsellborren vid vårflod med snöbeklätt Sonfjäll i bakgrunden.
Linsellborren vid vårflod med det snötäckta Sonfjället i bakgrunden.
 © Foto: Göran Östh

 Flottningen
 
Det finns lämningar från flottningstiden i nästan alla vattendrag i
 området. Den mest sevärda är nog ändå Linsellborren. Stenkistan i
 Linsellborren, som byggdes under 1920-talet för att underlätta
 flottningen av timmer i Ljusnan, är en pärla som bör ses. Den
 sträcker sig flera 100-tals meter mellan små öar mitt i Ljusnan.

 Området ingår i Linsellborrens naturreservat.

 I anslutning till Linsellborrens naturreservat har Linsells Byalag inrett
 ett flottningsmuseum i en gammal flottningskasern, som
visas
 sommartid.

  Mer information och bilder -  klicka här ...

 

   Länkar/Info

   Vägbeskrivning till
   Linsellborren norra
   sidan:
  
Avtagsväg ca 1,5 km
  sydost om Linsell vid
  Östberget (Svegshållet).

   Vägbeskrivning till
   Linsellborren södra
   sidan:

   I Linsell by - sväng mot
   Lofsdalen, passera bron
   över Ljusnan, sväng
   sedan andra vägen till
   vänster (skyltat). Följ
   vägen ca 4 km och tag
   sedan vänster (skyltat).
   Fortsätt ca 3 km fram till
   Linsellborren och
   flottningsmuseet.


   Kultur i Härjedalen 

   Jämtlands läns
   museum - Jamtli

   Härjedalens
   Fjällmuseum
   i Funäsdalen
 

 


 Forntid
 
I Härjedalen har människor bott sedan stenåldern. De hittills äldsta fynden från en stenåldersboplats i
 Härjedalen kommer från Ransjö i Linsells socken. Fynden består av en skrapa och en kärna av porfyr,
 vilka bör ha tillverkats för ca 6 000 - 7 000 år sedan.

 Järnhantering
 
Järn har tillverkats i blästerugnar här i Härjedalen sedan 1500-talet men hanteringen kan vara
 avsevärt äldre. Speciellt i Härjedalens nedre socknar stod röken tät från 100-tals blästerugnar och
 denna provinsdel kom därför att kallas sotdalarna. Namnet återfinns redan år 1539.

Bild på järnmalm från förr.
Järnmalm


Myrmalmshantering i Linsell.

Här i Linsell har järnframställning varit omfattande med dåtida mått mätt. På många ställen finns spår av detta i form av blästerugnar och slagghögar. Den senaste registrerades av Länsstyrelsen så sent som våren 2009, men det finns säkert oupptäckta blästerugnar i skogarna runt Linsell.

En blästerugn som är värd ett besök ligger längs vägen ned mot Linsellborrens naturreservats norra sida. En väl markerad led (ca 1,5 km) leder till två ugnar med slagghögar. Vid en av dem finns en tavla med informativ text och bilder som visar myrmalmshanteringen i gången tid. Tavlan är uppsatt av Länsstyrelsen i samarbete med Linsells Byalag.

En blästerugn med slagghög är ett fornminne, så det är inte tillåtet att plocka med sig slaggsten eller att rensa bort mossa runt platsen.

Blästerugn
                    Blästerugn
 

Slagg efter järnframställning
Slagg efter järnframställning
 

Skiss över arbetet vid blästerugnen.

Skiss över arbetet vid blästerugnen

Bildserie om hur myrmalm blev till järn.
Bildserie om hur myrmalm blev till järn

Text och © foto: Göran Östh

Till sidans topp.