Linsell-Ransjö Förr-träffarna
 
 Häften  Linsell-
 Ransjö Förr

 Linsell-Ransjö förr

   Album  Husförteckn. ca 1960


Linsell-Ransjö Förr 29 september 2011

Andra träffen för säsongen ägnades åt att gå igenom nya bilder som vi fått
och som scannats in. Det är inte alltid lätt att namnge folk på bilder från tidigt 20-tal!

Första träffen var i slutet av augusti och då bjöds "byfolket" in för
ytterligare en visning av bildspelet från "Linsell-lördagen" - bilder från Linsell 1960-1980.


Linsell-Ransjö Förr har träffats igen 14 april 2011 ...

... och då presenterade Ann-Margret ett förslag på det kommande häftet.
Återstår korrekturläsning samt ytterligare någon text.
Än så länge hålls tidsramarna!

Så här blev resultatet som utgavs i juli månad 2011:

 80 sidor intressant läsning med många bilder om bygdelivet i Linsell-Ransjö förr.


 

 


På träffen 24 mars 2011 ...

...gick vi igenom ett första utkast av nästa utgåva av häftet Linsell-Ransjö Förr.
Återstår mycket jobb att få allt på plats och färdigt för tryckning.
Målet är ett tredje häfte till sommaren.


Från träffen 2 mars 2011...

Linsell-Ransjö förr - cirkelgruppbild

Flitens lampa lyser i Linsells Bygdegård.
Fr v. Lars-Olov Ängerfors, Axel Thunell, Ann-Margret Wolff,
Jonas Wolff, Arne Östblom och Margareta Östh.
Saknas på bild: Ragnhild och Seppo Kakko, Owe Andersson och Göran Östh.

Vid senaste mötet i studiecirkeln Linsell-Ransjö förr
genomgicks material som kan komma att publiceras i nästa häfte.

Några ämnen som var uppe till diskussion:

 
 • Skolor i Linsell-Ransjö
 • Skogskojor i omgivningen
 • Fångstgropar
 • Gårdar
 • Minnen från fäbodliv
 • Jaktberättelser
 

Under träffen 17 november 2010 behandlades följande:

 

Seppo har sökt fångstgropar från Äggen till Lofsån. 45 st hittade han!

Lars-Olov berättade om en protokollsbok från Linsells Röda Kors.

Ann-Margret redogjorde för en minnesskrift från kyrkans 100-årsjubileum.

Vidare diskuterades emigrationen från Linsell samt tidiga skolor i Linsell.

 

Visste någon något om detta foto då?

Skolkökselever utanför prästgårdens köksingång ca början 1940-talet.

Jo, Börje Nilsson skrev på Klotterplanket ...
Från höger främre raden: Vivvi Ljusner, Helny Andersson, Gunvor Sund.
Andra från vänster: Anna-Britt Andersson.

Elisabeth Fjellner skrev också på Klotterplanket ...
Nummer två från vänster (med mörkt hår och huvudet på sned)
måste vara min moster Astrid Eriksson, f. Larsson.

... och Anna-Britt Lind Ung lånade ut fotot år 2007 med följande kommentar:

"
Den 1 juni 1996 såldes prästgården i Linsell. För oss är det sorgligt att även
vårt vackra församlingshem blev sålt. Detta vackra gamla timrade hus hade vi hoppats
få ha kvar och möjligen placerats i kyrkparken. Där hade vi sammanträden, symöten,
lyrikaftnar med mera och dessförinnan fungerade det som skola.

Vi 30-talister gick i skolköket där. Fotot visar kanske inte alla i vår grupp
men en del försöker jag erinra mig, t ex
Gunnel Bäckström, Rut Sjöström, Gertrud Jonasson, Anna-Greta Forsberg, Elvy Karlsson,
Astrid Larsson, Helny Andersson, Anna-Britt Andersson, Siri Zakrisson - Glöte,
Astrid Jonasson - Lofsdalen och Anna-Britt Lind.

Tyvärr är fotot från prästgårdstrappan, ej församlingshemmet."


Första träffen för höstsäsongen 2010 i cirkeln Linsell-Ransjö Förr.

Utsikt över Ransjön från början 1800.

Bilden ovan är från början av 1800-talet föreställande utsikt från Ransjö över Ransjön.
Ytterligare fakta finns att läsa i senaste häftet av Linsell-Ransjö Förr.

Under kvällen presenterades gåva från Karin Svennerstam till cirkeln
bestående av böcker, vykort och tidningsartiklar som Örjan Svennerstam hade samlat på sig.
Tack för det!

Dessutom berättades minnen av ett par personer som levt en tid i Linsell:
Kus-Professorn och Stor-Andersson.

Vidare diskuterades "Linselldialekten".
Fanns en särskild dialekt i Linsell-Ransjö? Kan man höra den idag?

Apropå Linselldialekt - lyssna när Ingeborg Lindell berättar om buföring här ...
 

Ingeborg Linsell början 1900-talet. Klicka på bilden och lyssna på när hon berättar om buföring på härjedalska.

 

Bland kvällens deltagare ses:

Från vänster: Gudrun Persson, Lars-Olov Ängerfors, Margareta Östh och Sune Moén.
 

Från vänster: Jonas Wolff, Ann-Margret Wolff,
                      Owe Andersson och Axel Thunell.

© Foto och text: Göran Östh


Summering av vårens träffar 2010:

Då det senaste ligger överst på denna sida, scrolla nedåt
för att läsa referat från tidigare månadsträffar.

Efter mars månad har vi haft mindre möten
för att färdigställa ett nytt häfte om Linsell-Ransjö Förr.

Det andra häftet i serien Linsell-Ransjö Förr är klart. Klicka på bilden och beställ eller köp det direkt hos Linsells Livs.

Det nya häftet, det andra i serien, är nu klart.

Vi önskar trevlig läsning och intressanta tillbakablickar!

Studiecirkeln Linsell-Ransjö Förr, ABF Härjedalen


Studiecirkeln Linsell-Ransjö Förr 24/3 2010.

10 stycken intresserade av bygdens historia samlades
och gick igenom materialet som ska bli ett nytt häfte om Linsell-Ransjö förr.

Målet är att trycka häfte nr 2 till försommaren. En hel del jobb återstår.

 Ett första utkast om skolor i trakten gicks igenom och där har vi bl.a. frågor
om var den första skolan fanns. Kanske vid ”Hotellet”? Vi jobbar vidare med det.

Nya artiklar om ”True i Stenan” och ”Växeln” presenterades.

Vi gräver vidare!

Hälsningar
Göran


Linsell-Ransjö Förr-träffen den 3 mars 2010 ägnades helt
 åt ett kommande nytt häfte om bygden i gången tid.

Manuset håller på att ta form och vi kan väl avslöja att
tidsepoken sträcker sig från början av 1700-talet och framåt.
Innehållet är både intressant och varierande.

Läxa till nästa gång: Studera manuset och tyck till.
Har du material som bör finnas med, se till att det blir klart och kom nästa gång!

Vem visste något mer om detta foto? Ingen av kvällens deltagare.

Linsells isstadion ca 1956.
Linsells "isstadion" ca 1956.

Text: Ann-Margret Wolff


2010 års första träff samlade ett troget gäng - ikväll var vi ca dussinet fullt.
Storbildskärmen kom flitigt till användning, då Göran Östh hade många intressanta foton
att visa från förra seklet och inom olika områden. Kommer successivt att läggas ut
på albumsidorna under våren.

Studiecirkeln Linsell-Ransjö Förr har erhållit intressant och detaljerat material från
Mr. Bruce Swanson, bosatt i USA. Han är med på "distans", då han regelbundet
 besöker linsell.se via internet.

Bild på brevkort till emigrant i USA.

Bland dokumentationen fanns detta brefkort. Det är adresserat till Bruce Swansons
farfar Karl Hellicksson, som emigrerade från Linsell till Michigan, USA, i maj 1903.
Karl Hellicksson var då 15 år gammal.

Göran Östh läste högt från delar av dokumentationen från USA. Bl a nämndes ett
urklipp från tidningen Härjedalen 1955. Karl Hellicksson (Carl Swanson) besökte då
Linsell för andra gången sedan utvandringen och i tidningsreportaget berättar han
om strapatserna kring resan över till USA 1903.

Ett stort tack till Mr. Bruce Swanson som skannat av och skickat mycket material, som
kommer till stor nytta i fortsatta emigrationsstudier av släktingar "over there".

Vissa har fått läxa till nästa gång ... och vi går en spännande vår till mötes.

Men vem var det nu som skickade brefkortet till Karl Hellicksson?

Bild på Linsells kyrka och nybyggd bro över Ljusnan i början av 1900-talet.

Jo, det var Maria Sjöström i Linsell 1903. Kanske någon kan berätta mer om henne?
 
Lägg märke till taket på Linsells kyrka och skorstensröret på långsidan.

Text: Ann-Margret Wolff


  Studiecirkeln Linsell-Ransjö Förr hade trevlig julavslutning 16 december 2009.
  ABF Härjedalen bjöd på kaffe och god skinksmörgås från Linsells Livs.
 
  Men först studiearbete:

  Seppo Kakko presenterade illustrativt via storbild resultatet av ett större arbete om kulturspår
  från 1700 - 1800-talet i Linsell-Ransjö. Studierna är baserade på dels äldre dokument och dels genom
  besök på fyndplatserna.

  Följande kulturspår ingick i presentationen:

  1. Blästerugnar - kartlagda på 9 olika platser.
  2. Kolbottnar - kartlagda på 5 platser.
  3. Myrslått - kartlagd på 5 platser.
  4. Vattendrivna ramsågar (sågplatser) - kartlagda på 6 platser; bl a Lill-Lina sågplats, där virket till
      Linsells Kyrka 1778 sågades.
  5. Flottningsdammar och timmerränna - bl a en timmerränna vid Linkvarn, som Bengt Johansson
      upptäckte sommaren 2008.
  6. Fångstgröpper - på diverse platser.
  7. Översilningsdammar - bl a Svartbäcksflöta och Lekabäcken omnämndes.

   En mycket intressant redovisning, som det finns all anledning att återkomma till.

   Högläsning från ett avsnitt ur Erik Modins bok Härjedalens ortnamn och bygdesägner om händelse i
   Linsell.

   Bouppteckning från 1907 respektive början av 1970-talet jämfördes. Den förra i detalj,
   handskriven på flera sidor - den senare några rader från dator.

   Göran Östh berättade vidare att det skall finnas fyra myrjärnsföremål från Linsell-Ransjö
   Nordiska museet i Stockholm enligt information från Erik J Bergström.

   Börje Nilsson hade med sig "rester från Konsumtiden", dvs dokument från bl a 1956, då en
   tillbyggnad gjordes på Konsum. Han berättade vidare om expansionsplaner 1986, som inte
   vann gehör i form av stöd och engagemang hos Härjedalens Konsumtionsförening.
   Konsum övergick senare till Lasses Livs och är idag Linsellbygdens ekonomiska förening "Linsells Livs".
   De medhavda dokumenten gavs till studiecirkeln.

   Samtal om skolfoton - kommer att införas på hemsidan under jul och nyår.
   Vi är tacksamma för hjälp med namn och årtal, där det fattas och också korrigering av
   fel. Tack för insända bilder och dokumentation både via post och via mail. Fortsätt med det!

  
   GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
  önskar studiecirkeln Linsell-Ransjö Förr och ABF Härjedalen.


    Vilka är nu dessa glada vinterbarn? Jo, Ragnhild visste, hennes mor Maja är ett av barnen.

Barn på skidor och spark kanske någon gång på 30-talet.

Vinter med glada barn i Linsell 1923.
Från vänster: Mattias Mattsson, Märta Zakrisson, Astrid Zakrisson med hunden Max
  i famn, Maria (Maja) Bäckelin med Ingrid på sparken (Huldas dotter), Janne Mattsson.

Text: Ann-Margret Wolff


Under kvällens novemberträff 2009 tittade vi på foton från 50-talets Linsell på storbild.
Anna-Greta, Ragnhild, Olle och Axel kunde fylla i många frågetecken.
Oumbärligt med "riktigt gamla" Linsell-Ransjöbor i byn för att nysta bakåt i tiden!

Anna-Greta hade artiklar om Bageriet, som kopierades till deltagarna.

Ragnhild visade en äldre telefonkatalog, där Linsells abonnenter mest bestod
av företag samt en och annan hemmansägare. Växelns öppettider var begränsade
och på söndagar under högmässan kunde ingen komma fram på "trån".

Kiosken i Linsell ca slutet 1940-talet, placerad nära Prästvägen.

Att kiosken i Linsell varit placerad så här nära "Prästvägen" var förbryllande.
Minns någon detta? Skicka mail här och tala om.

Högläsning om en treflig nyårsvaka 1894, anordnad av Härjedalens Hopp i Linsell.
(Källa: Äldre tidningsartikel, som Erik J Bergström fotat av och skickat.)

Nu ligger fokus på att inhämta så mycket information
som möjligt om Linsell-Ransjö ca 1960.

Seppo Kakko och Arne Östblom har gjort en minnesvandring genom Linsell/Ransjö
 vid den tiden och skrivit ner näringsverksamheter och "offentliga" hus.

Läs sammanställningen här ...

Läxa: Gå igenom sammanställningen ovan och fundera på
om du kan komplettera med mer information.

Kom nästa gång och berätta!

Nästa träff är onsdag 16 december, kl 18.00. Som vanligt är alla välkomna!

Text: Ann-Margret Wolff, 25 november 2009.


Studiecirkeln Linsell-Ransjö Förr har startat för hösten 2009.

Referat av dokument från tiden när det fanns en kvarn vid Broforsen (Ransjö)
och problem för mjölnaren i samband med flottningen upplästes. Tack för det, Erik J Bergström.

Inscanning av bilder samt minnen från 1960-talets Linsell nedtecknades.

Nästa träff onsdag 25 nov kl. 18.00 i Bygdegården. Som vanligt är alla välkomna!

Vilka är dessa kraftkarlar?

Kraftkarlar i Linsell förr.

Ovan från vänster: Edvin Sahlin, Andersson, Johan Myhr, ? , Per Backlund (Måg-Per).
Undre från vänster: John Dahlberg, Gösta Sahlin.
Helt säkra är inte namnen, men det är vad som framkommit hittills.

Text: Göran Östh, 28 oktober 2009.

Bilder från studiegruppens träff:   © Foto: Göran Östh

 

Fr v: Jonas, Ann-Margret, Gunnel, Lars-Olov


Anna-Greta och Ove
 

 


 

 

Fr v: Margareta och Ragnhild
 

Scanning av bilder på bykontoret.
 

 
 


Fr v: Seppo och Arne

 

 


  Kort rapport från cirkelträffen Linsell Förr 1 april 2009:

 Kvällen innehöll genomgång av kommande häfte om Linsell-Ransjö förr. Vi går vidare mot
 tryckning (före sommaren)!

 Samtal om planerna på dämning av Ljusnan i Linsellområdet. Skönt att de inte blev av!

 Förteckning presenterades om vad som odlades och hur mycket på de olika gårdarna
 i Linsells socken år 1915.

 Dessutom, som vanligt, berättelser om personer och händelser från förr.

Till kvällens fråga: Var kan bilden vara tagen?

Var kan bilden vara tagen? Svar på Linsell Förr-träff onsdag 1 april, kl 18.30 i Bygdegården.

Bilden är tagen ca 1912 på gården Lyttja eller Västbergs som den också kallas.
Tillbyggd några år senare.

 

Text: Göran Östh


  Kort rapport från cirkelträffen Linsell Förr 28 februari 2009:

 Förslaget på häfte om Linsell diskuterades och artiklarnas inbördes ordning bestämdes.
 I skrivande stund finns material för ca 50 sidor. En hel del jobb återstår!

 Fastighetskartan från 1893 som cirkeln inköpt från Lantmäteriet studerades mera i detalj
 och vad som slår en, är att det egentligen inte fanns så många hus då, speciellt inte i "centrum".

 Projektorn kopplad till dator är perfekt vid sådana här tillfällen där alla ser, i stället för att trängas
 framför en liten karta på ett bord.

 I övrigt var det i vanlig ordning prat om gårdar och människor med därtill hörande historier.

 Text: Göran Östh


Kort rapport från cirkelträffen 28 januari 2009:

Medlemmar i studiecirkeln Linsell Förr samlades till första träffen för 2009 på onsdagskvällen
28 januari.

Fastighetskarta från 1893 på CD presenterades liksom en sammanställning av material som kan ligga till grund för ett första häfte om Linsell med omnejd.

En återkommande fråga är "Vem är vem" på bilder i bildarkivet. Med tanke på nedanstående husbild ägnades också tid åt Ransjö Gästis och "Plogklubban" från 1915, där snöplogordningen för Ransjö by noggrant var reglerad.

Plogklubba för Ransjö by 1915 - 1929
Plogklubba för Ransjö by 1915 - 1929


Till kvällens fråga:
Vad är det för hus vi ser på bilden?

Vad är det för hus vi ser på bilden? Svaret finns att läsa nedanför bilden.

Svaret på husfrågan:

Huset på bilden är Ransjö Gästgivargård, alltså  det första "Gästis" som enligt uppgift byggdes i mitten av 1700-talet.

När nuvarande Ransjö Gästis byggdes och tog över verksamheten var det förutom bostadshus också  affär i "gamla" Gästis. Senare försågs huset med  ytterplattor som nu är borttagna, men huset står fortfarande på sin ursprungliga plats.

Studiecirkeln Linsell Förr hoppas få fram mer information om det gamla huset.

Text och foto plogklubban: Göran Östh.


Linsell förr-träffen den 17 december 2008 samlade ca 20-talet intresserade från både Linsell, Ransjö, Östberget, Linkvarn och Glöte.

Börje Nilsson berättade om sista flottningen i "Rånda" 1967 till bilder, som omvandlats från äldre diabilder, tagna av Karl-Erik Mårtensson, Hedeviken.

Vi tittade på vykort med Linsell-Ransjö motiv från förra seklet och en del frågetecken kring årtal och personnamn rätades ut.

Bengt Johansson, Linkvarn, berättade att han tillsammans med Börje Nilsson letat efter flottningslämningar kring Linkvarn i somras men fann då inga spår. Vid studier av äldre dokument och fastighetskartor såg Bengt att flottningsränna var nämnt och upptäckte ett svagt inritat streck på en av kartorna, som kunde vara platsen där flottningsränna gick för länge sedan. Bengt sökte upp det området och fann marken "guppig". Under marken låg gamla stockar i gott skick enligt ritningen på kartan. Intressant att höra vidare om hur gamla dessa stockar kan vara.

Göran Östh hade skrivit och arbetat fram ett förslag till innehåll i dokumentation om Linsell förr, som han presenterade. Mycket intressant material börjar ta form!

Under kvällens lopp bjöds på gott kaffe med tillika gott dopp och det hurrades för dagens 74-åring.

Nu juluppehåll men "nystart" igen på det nya året. Välkommen då nya som gamla!

Studiecirkeln Linsell förr i samarbete med ABF Härjedalen

Till kvällens fråga:

Vad är det för hus vi ser på bilden?

Vad är det för hus vi ser på bilden? Svaret finns att läsa här nedanför.

På vänster sida: Storskolan, lärarbostaden, kommunalhuset/småskolan och Linsells kyrka.

          På höger sida: Linsells Konsumtionsförening (affären) och längre fram den s k "kofferten".


 

Linsell Förr - novemberträff 08.

Linsell förr hade återträff den 12 november 2008 i Linsells Café denna gång.

Intressanta samtal fördes kring inkomna dokument och foton. Bl a nämndes att Korgmakars tidigare varit kyrkvaktmästarebostad, det talades om en hälsokälla i Ransjö samt högläsning från ett gammalt dokument om folklivet och boendet i Härjedalen för länge sedan.


Sista träffen för vårsäsongen gick av stapeln den 7 maj 2008 och då gjordes en summering av hittills inkommet material och arbete.

Fortsättning följer till hösten men nu sommaruppehåll.

Glad och trevlig sommar önskar Studiecirkeln Linsell förr i samarbete med ABF Härjedalen


 

Linsell Förr-träff

Linsell Förr-träff

Linsell Förr-träff3

 Till februari-träffen 2008 räknades in 14 personer.
 Bl.a. gicks kartor över samtliga gårdar i byn igenom och gårdsnamn
 diskuterades. Ove Andersson från Östberget berättade om minnen
 från barndoms- och ungdomsåren via CD-skiva från tidigare
 ljudinspelning - mycket trevligt! 
 Vid nästa träff onsdag 2 april går vi igenom gårdar i Ransjö. 
 Vidare kommer vi att få lyssna till inspelning av Börje Nilssons far,
 som berättar om gamla tider.

 Text: Göran Östh

Januariträffen 2008 med cirkeln Linsell Förr samlade på onsdagskvällen 12 deltagare.

Under kvällen lästes valda delar av Jonas Västbergs dagbok som han skrev 1898-1899. Han berättade om sina vedermödor i timmerskogen men också om tankar kring framtiden som en 18-åring
kan ha.

Vidare togs del av ett avverkningskontrakt från 1910 som behandlade skyldigheter som en huggare hade gentemot bolaget. Vilka var rättigheterna? Var huggarkojorna i Linselltrakten fanns, pratades det också om.

Träffen avslutades med "Linsellhistorier".

Text: Göran Östh
 


Under decembermötet den 19/12 2007 var det bildvisning och diskussion omkring "nya" bilder som Göran Olofsson skickat.

Det konstaterades att foton från gångna tider finns det gott om – däremot att berättelser från förr är det brist på.

För att komma igång med en skrift om Linsell i gångna tider fordras det mer skriftligt material.
Tänk till om vad Du har att bidraga med 

                                hälsar Göran.


På onsdagskvällen 21 november 2007 samlades 19 intresserade personer i Bygdegården,
trots EM-fotboll, för den månatliga träffen i studiecirkeln Linsell Förr. Några ämnen som behandlades:

 • Kortfattad genomgång av hemmanen i Ransjö där det kunde konstateras att de flesta stamhemmanen hade anor från 1600-talet. Fakta nedtecknade av Fritjof Mesch.

 • Flottning i "Kanalen" vid Linsellborren redan på 1860-talet! Erik Bergström hittar nya fakta om flottningen i Linsellområdet.

 • "Det ödesdigra vådaskottet i Ransjö". Fader blev vådaskjuten till döds av sonen under älgjakt i Dörrsvålen.

 • Sist men inte minst: bildvisning med bilder och texter som "Linsell Förr" fått ta del av genom
  Göran Olofsson.

 Text: Göran Östh


Onsdag 24/10  2007 hade vi andra träffen för "terminen" i studiecirkeln. 14 deltagare!

Första träffen hade Gunnel och Folke Öhrner inbjudit till 30 sept. i Svartviken, där vi fick en mycket intressant "föreläsning" om Svartvikens historia.

Den här gången tittade vi på ett antal nya bilder som kommit in under hösten och gjorde också en bildutflykt till "Kanalen" vid Linsellborren och tittade på de lämningar som finns kvar av den tidiga flottningen sedan mitten av 1800-talet.

Erik J. Bergström hade hittat ett Synprotokoll från 1762 som behandlade en sågbyggnad i Kvarnkällsbäcken samt sågbyggnad i Lill-Lina – intressant!

Vidare en kort presentation av "Kyrkhäftet" som tagits fram genom cirkeln. Sedvanlig diskussion och prat om bilder och händelser (ex. Pensionat Västanbäck och läskedrycksfabriken i Linsell).

Ytterligare bilder (behöver naturligtvis inte vara "urgamla", 1970-tal är också historia!) och framförallt berättelser om vad som hänt är välkomna.

Göran Östh


  Till sidans topp.