Linsells Byalag och Bygdegårdsförening

 


OBS! Ny hemsida:

www.linsell-ransjo.com/linsells-byalag-o-bgdf

 - klicka här ...
 

 

         Kontakt    
         Styrelsen

 Medlemsinformation

Rapport från årsstämman 2018


    Årsstämman för Linsells Byalag och Bygdegårdsförening 2018

      En kort sammanfattning:

 • Ordförande för år 2018 är Lars-Olov Ängerfors.
   
 • Övriga styrelsemedlemmar är: Seppo Kakko, Thomas Hamrén,
  Axel Thunell och Jan-Erik Persson.

  Styrelsesuppleanter: Rigmor Bengtsson, Rigmor Hamrén,
  Olle Thunell och Alain Mathon.

  Adjungerad kassör: Christina Persson.
   
 • Webbansvarig för hemsidan www.linsell.se är Ann-Margret Wolff
  och Caroline Mathon.
   
 • Årsavgiften för 2018 är 75 kr. (År 2019 en höjning till 100 kr.)
   
 • Avgiften för annons på hemsidan är 500 kr/år. Det gäller företag,
  föreningar och stuguthyrare.

     Fullständigt protokoll finns i föreningspärmen i Linsells Livs där
     också föreningens olika verksamheter under 2017 redovisas samt      
     verksamhetsplan för år 2018.

     Verksamhetsberättelsen 2017 och verksamhetsplanen 2018
     finns också att läsa genom att klicka
här ...

     Linsells Byalag och Bygdegårdsförening den 4 april 2018.
    
Lars-Olov Ängerfors, ordförande


  Linsells Byalag och Bygdegårdsförening vill verka för att den service som finns i Linsell bibehålls
 och utvecklas. Genom Linsells läge, turistgenomströmning och naturupplevelser finns bra möjligheter
 att få turister att stanna upp och ta till sig det Linsellbygden har att erbjuda. I förlängningen kan detta
 förhoppningsvis resultera i ökad inflyttning
.

 Citat från föreningens stadgar:

 § 2 Ändamål
 Linsells Byalag och Bygdegårdsförening är en ideell förening, religiöst och politiskt neutral och har till
 uppgift att främja invånarnas allmänna intressen, verka för bygdens utveckling både kulturellt och på
 andra sätt och genom olika aktiviteter främja trevnaden och sammanhållningen i bygden. Den har
 också till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten.
 Den skall sålunda verka för att för framtiden bibehålla byns bygdegård med dess samlingslokal.

 Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala
 myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och
 som har en demokratisk värderingsgrund. Föreningen bör samarbeta med liknande organisationer.

 § 3 Hemort
 Föreningen har sin hemort i Linsell, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

 § 4 Medlemskap
 
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person, förening och företag, som vill främja
 föreningens verksamhet och syfte. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till
 styrelsen.

 

 
  
Välkommen att bli medlem och var med och
  stötta vår bygd!


  Medlemsavgiften är 75 kronor / person år 2018 och kan betalas till
  plusgiro konto 39 53 64-3 eller i affären Linsells Livs.

Enligt stadgarna skall medlemsförteckning finnas, därför är det viktigt att ange  namn och adress vid inbetalningen. Om  överföringen sker via internet och det inte finns  plats för detta, var vänlig skicka e-post till kassören (klicka här) med namn och adress.

  Frivilligt bidrag
  
Linsells Byalag och Bygdegårdsförening tar också tacksamt emot frivilligt
  bidrag till underhåll och skötsel av Linsells Bygdegård, som också betalas
  till plusgiro konto 39 53 64-3.
 
 

 

  Styrelsen är intresserad av att veta om du kan utföra vissa arbetsinsatser eller
 du kanske är händig och kan skänka något till lotteri.
 Vid vissa tillfällen behöver vi också hjälp med att ordna fika.

 Hör av dig till styrelsen om du har möjlighet att hjälpa till på olika sätt.

 Tack för att du medverkar till att hålla liv i vår by!

 
 Styrelsen i Linsells Byalag och Bygdegårdsförening
 verksamhetsåret 2018:
 
 Ordförande  Lars-Olov Ängerfors, 070-689 71 03
 Sekreterare  Utses av styrelsen
 Adjungerad kassör  Christina Persson
 Övriga ledamöter  Seppo Kakko, 070-539 30 06
 Axel Thunell,  070-211 35 21
 Thomas Hamrén, 070-771 92 03
 Jan-Erik Persson, 070-206 10 16
 Suppleanter  Rigmor Bengtsson, Rigmor Hamrén,
 Olle Thunell, Alain Mathon
 Revisorer  Erik Roos och Erik Thunell
 Revisorsuppleant  Jonas Östh
 Valberedning  Gudrun Persson, Margareta Östh, Ragnhild Kakko
 
 Sektioner:
 Bygdegården  Alf Eriksson, Jan-Erik Persson
 Bangolfen  Göte Söderstrand, Tommy Wetterstrand
 Badplatsen Linsellsjön  Eva-Marie Åkerman, 0680-220 06
 Vävstugan  Rubi Söderstrand, Gudrun Jonasson
 Ansv. Borrkasern med   
 Flottningsmuseum
 och naturreservatet
 Linsellborren
 Thomas Hamrén. Övriga utses senare.
 Linsells hemsida www.linsell.se  Ann-Margret Wolff, 070-364 57 95
 Caroline Mathon, 070-328 81 50
 Programråd:  Claes-Göran Björkqvist, Gudrun Persson,
 Tommy Wetterstrand, Barbro Strand och
 Lars-Olov Ängerfors
  Linsells Bygdegård -    
  bokning, information
  och vaktmästare
 Gudrun Persson, tfn 0680-220 01

   Linsells Byalag och Bygdegårdsförening finns också med
   i kalendern på visitsveg.com.

  
  Till sidans topp.