Linsells Byalag och Bygdegårdsförening

         Kontakt    
         Styrelsen

 Medlemsinformation

Rapport från årsstämman 2017


    Årsstämman för Linsells Byalag och
    Bygdegårdsförening 2017.

      En kort sammanfattning:

  • Ordförande för år 2017 är Lars-Olov Ängerfors.
  • Övriga styrelsemedlemmar är Klas-Göran Björkqvist, Seppo Kakko, Axel Thunell och Göran Östh. Styrelsesuppleant: Margareta Östh och Thomas Hamrén.
    Adjungerad kassör: Christina Persson.
  • Webbansvarig för hemsidan www.linsell.se är Göran Östh.
  • Årsavgiften beslöts vara oförändrad för 2017 (75 kr).
  • Avgiften för annons på hemsidan blir 500 kr/år. Det gäller företag, föreningar och stuguthyrare.
  • Avslutningsvis bjöds på kaffe och semla.

     Fullständigt protokoll finns i föreningspärmen i Linsells Livs där
     också föreningens olika verksamheter under 2016 redovisas samt      
     verksamhetsplan för år 2017.

     Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017  Se här!

 Text: Göran Östh, 10 mars 2017.


  Linsells Byalag och Bygdegårdsförening vill verka för att den service som finns i Linsell bibehålls
 och utvecklas. Genom Linsells läge, turistgenomströmning och naturupplevelser finns bra möjligheter
 att få turister att stanna upp och ta till sig det Linsellbygden har att erbjuda. I förlängningen kan detta
 förhoppningsvis resultera i ökad inflyttning
.

 Citat från föreningens stadgar:

 § 2 Ändamål
 Linsells Byalag och Bygdegårdsförening är en ideell förening, religiöst och politiskt neutral och har till
 uppgift att främja invånarnas allmänna intressen, verka för bygdens utveckling både kulturellt och på
 andra sätt och genom olika aktiviteter främja trevnaden och sammanhållningen i bygden. Den har
 också till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten.
 Den skall sålunda verka för att för framtiden bibehålla byns bygdegård med dess samlingslokal.

 Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala
 myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och
 som har en demokratisk värderingsgrund. Föreningen bör samarbeta med liknande organisationer.

 § 3 Hemort
 Föreningen har sin hemort i Linsell, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

 § 4 Medlemskap
 
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person, förening och företag, som vill främja
 föreningens verksamhet och syfte. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till
 styrelsen.

 

 
  
Välkommen att bli medlem och var med och
  stötta vår bygd!


  Medlemsavgiften är 75 kronor / person år 2018 och kan betalas till
  plusgiro konto 39 53 64-3 eller i affären Linsells Livs.

 Enligt stadgarna skall medlemsförteckning finnas, därför är det viktigt att ange namn och adress vid inbetalningen. Om  överföringen sker via internet och det inte finns plats för detta, var vänlig skicka e-post till kassören med namn och adress.

  Frivilligt bidrag
  
Linsells Byalag och Bygdegårdsförening tar också tacksamt emot frivilligt
  bidrag till underhåll och skötsel av Linsells Bygdegård, som också betalas
  till plusgiro konto 39 53 64-3.
 
 

 

  Styrelsen är intresserad av att veta om du kan utföra vissa arbetsinsatser eller
 du kanske är händig och kan skänka något till lotteri.
 Vid vissa tillfällen behöver vi också hjälp med att ordna fika.

 Hör av dig till styrelsen om du har möjlighet att hjälpa till på olika sätt.

                  Tack för att du medverkar till att hålla liv i vår by!

 
 Styrelsen i Linsells Byalag och Bygdegårdsförening:
 
 Ordförande  Lars-Olov Ängerfors tfn 0680-220 01
 Sekreterare  Utses av styrelsen
 Adjungerad kassör  Christina Persson, tfn 0680-220 06
 Övriga ledamöter  Klas-Göran Björkqvist, tfn 0680-221 01
 Seppo Kakko, tfn 0680-220 11
 Axel Thunell, tfn 0680-71 16 93
 Göran Östh, tfn 0680-220 10
 Suppleant  Margareta Östh och Thomas Hamrén
 Revisorer  Lars Jonsson, Erik Roos
 Revisorsuppleant  Erik Thuell
 Valberedning  Gudrun Persson, Elna Östblom
 Sektioner:
 Bygdegården  Alf Eriksson, Jan-Erik Persson
 Bangolfen  Göte Söderstrand, Tommy Wetterstrand
 Badplatsen Linsellsjön  
 Vävstugan  Rubi Söderstrand, Gudrun Jonasson
 Älvräddarna  Lars-Olov Ängerfors
 Ansv. Borrkasern med   
 Flottningsmuseum
 och naturreservatet
 Linsellborren
 Göran Östh
 Linsells hemsida www.linsell.se  Göran Östh
 Programråd:  Klas-Göran Björkqvist, Gudrun Persson,
 Karin Sundström, Tommy Wetterstrand och
 Lars-Olov Ängerfors
  Linsells Bygdegård -    
  bokning, information
  och vaktmästare
 Gudrun Persson, tfn 0680-220 01

   Linsells Byalag och Bygdegårdsförening finns också med bland
  
föreningar och i kalendern på www.sveg.se samt visitsveg.com.

  
  Till sidans topp.