Linsells Liv

     Öppettider      Kontakt affären     Styrelsen Linsellbygdens  ek.för.      

Linsells Livs finns också på Facebook - klicka här ...

 
 

 

Öppettider:

 Måndag-fredag: 10 - 18

OBS! Stängt mån-tis 23-24 april
(installation nya frysar)

   
 
      Lördag:          9 - 12

      

 

 

Telefon och fax:
 
0680-220 06

 E-post: linsell@hotmail.se
      
Adress: Linsell 182
                 842 91 SVEG

 

 


      Angeläget!!

Måndagen den 23 April skulle vi behöva kraftsamling i butiken för att bära
ut kylar och frysar med plats för de nya som vi OCKSÅ behöver hjälp med att
bära in den 24 April.
Hör av er till butiken om ni har lust att hjälpa till.

PS/Vi kommer att hålla butiken stängd under dessa två dagar.

Eva & Zehlina


 

Linsells Livs - Eva och Zehlina - nya arrendatorer
    
Eva-Marie Åkerman och Zehlina Martinsson

  
 Positivt besked
när det gäller Linsells Livs!

Eva-Marie Åkerman arrenderar sedan 1 mars 2018 Linsells Livs
av
Linsellbygdens ekonomiska förening.

Hon driver Linsells Livs tillsammans med Zehlina Martinsson.

Mycket nytt händer redan nu i affären och snart kommer även nya frysar!

Lycka till!

Nu gäller det att vi hjälps åt och handlar i Linsell
så att affären överlever och utvecklas!!

 Charken Linsells Livs
I vår charkdisk finns mycket gott!

    Hos Linsells Livs kan du köpa livsmedel, fiskekort, tidningar, vykort m m. 

    Vi är också ombud för Svenska spel, Systembolaget, Apoteket samt Länstrafiken (gods).

    Vi tar också emot varubeställning via telefon, fax eller mail för hemleverans till
    respektive hus/stuga. 

    Vi har även café och säljer hemslöjd.

    Dessutom har vi en stor och bra parkering utanför affären mitt i Linsell.

    Sommartid har vi ett fint sortiment av fiskegrejor och allt för golf, boule
    eller kubbspel på minigolfbanan finns att hyra hos Linsells Livs.
 

 
                                        Välkommen!


Äldre information:

Information vad som händer med Linsells Livs.
November 2017

Den valda styrelsen har beslutat att driva butiken till årets slut i ekonomiska föreningens regi p.g.a. att det är svårigheter att få loss ett kapital för fortsatt drift av butiken. Detta  baserar sig på att butiken har för dålig försäljningsomsättning.

Arrendatorerna (Eva-Marie och Zehlina) har nu sökt ett investeringslån genom Region Jämtland-Härjedalen som lät positivt.
Näringslivsenheten i Sveg genom Malin Fjällgren är till stor hjälp för att vi skall fortsättningsvis ha en butik i Linsell.

Butiken kommer som redan informerats att drivas till årets slut med minskad bemanning och en översyn av sortimentet i butiken. Som siffrorna visar nu kommer det att fungera.

Ett investeringsbidrag är sökt hos Region Jämtland-Härjedalen för att byta ut de gamla frysarna, kylarna och lysrörs armaturer i butiken. Dels för att de gamla drar mycket energi och kommer inte att fungera mycket längre till.
Med de nya miljövänliga kylarna och frysarna kommer varorna att hålla bättre kvalité, bättre och fräschare varor helt enkelt.


Det här var lite information vad som händer runt butiken och när läget förändras kommer mer information.

                                         Ordförande Hans Perfors


Protokoll från det extra medlemsmötet
i Linsellbygdens ekonomiska förening
(Linsells Livs):


Klicka här för PDF-fil.

 


Linsellbygdens ekonomiska förening
kallar till extra medlemsmöte söndag 1 oktober
kl. 14 i Linsells Bygdegård. Arbetsgruppen som
utsågs vid årsmötet presenterar tre förslag:

   
1.  Nedläggning av affären
      2.  Fortsatt drift i LEF:s regi
3.  Arrendera ut affären

Kallelse har utgått till samtliga medlemmar. Ev. fullmakt kan
lämnas och motion till mötet kan skickas till Linsells Livs.
VÄLKOMNA till detta viktiga möte!
Styrelsen för Linsellbygdens ekonomiska förening
 


Senaste nytt för att rädda affären (13 juni)

Här kommer en lägesrapport från projektgruppen (Seppo, Göran och Erik)som vid LEF;s årsmöte fick i uppdrag att försöka finna lösningar för att driva affären vidare. 
Vi har i dagarna blivit kontaktade av personer som vill hyra/arrendera affären. Vi jobbar nu bl.a vidare med detta upplägg. Detta innebär att ta fram ett avtal som beskriver och klarlägger vad som arrendet innebär och omfattar.
När vi kommit längre fram i detta arbete avser vi att kalla LEF;s delägare för att ge mer information samt förankra avtalet. Troligtvis blir det ett möte under augusti månad.
Hälsningar/projektgruppen


Årsmötet för Ekonomiska Föreningen. Affären
fick en frist till extra årsmöte i slutet av sept.
Den bistra verkligheten närmar sig om inget
radikalt händer.
Läs protokollet!  Klicka här
Ps. Förslag emotses till styrelsen!
  


Ett 25-tal diskuterade affärens framtid.


Ordförande Erik och mötessekr. Axel

 

 


Du kan hjälpa till ideellt

med att plocka upp varor (oftast tisdag och torsdagar), köra ut varor till kunder, ordna fika i affären någon dag eller laga till en sopplunch tillsammans med någon.

Vi behöver hjälpas åt
för att få affären att gå runt!

Men framför allt
handla mer i vår affär!

 

 

 


Linsells Livs ägs av Linsellbygdens Ekonomiska Förening.

Vill Du också bli medlem i
Linsellbygdens ek. för. (Linsells Livs)?


Vill Du skänka en slant till ekonomiska föreningen?
Skriv då till Linsells Livs,
Linsell 182, 84291 Sveg eller
ring 0680-220 06
eller skicka mail till
linsell@hotmail.se
för information.

Viktigt att värna om landsbygdsbutiken!
 


Senaste årsmötesprotokoll: Klicka här

 

 
  
Linsellbygdens Ekonomiska Förening år 2017.
  
  Styrelse:

  Ordförande   Erik Roos
  Övriga ledamöter   Eva-Marie Åkerman
  Christina Persson
  Ulrika Sydberg
  Till styrelsen knyts Göran Östh och
  Seppo Kakko
  Suppleanter   Lars Jonsson
  Revisorer   Axel Thunell,
  Lars-Olov Ängerfors
  Revisorsuppleanter   Kjell Blomqvist
  Revisionsbyrå   LRF-konsult, Sveg
  Valberedning   Rigmor Bengtsson
  Jan-Erik Persson

 


 Till sidans topp