Ransjö Samfällighetsförening

         Kontakt    
         Styrelsen

 Medlemsinformation

       Årsmötesprotokoll


  
Här införs successivt information om bl a

  • Kallelse till årsmöte med handlingar
  • Årsmötesprotokoll
  • Styrelseprotokoll
  • Kontaktuppgifter till styrelsen
  • Med mera ...

     Håll utkik!


                             NYTT!
Kallelse till årsmöte 2017 i Ransjö Samfällighetsförening

Tidpunkt: Tisdag 18 juli 2017, kl 10.00–12.00
Plats: Godtemplarhuset i Linsell
Dagordningen skickas ut per brevpost.
Med vänlig hälsning, Styrelsen


Boka in vårt gemensamma projekt "Röjardagen" onsd. 19 juli


     Årsmötesprotokoll för 2016 - klicka här ...


Stadgar för Ransjö samfällighetsförening: Klicka här...


 
 
 Styrelsen i Ransjö Samfällighetsförening:
 
 Ordförande  Olav Björk
 Sekreterare  
 Kassör  
 Övriga ledamöter  Lars Mandahl, Pär Andersson, Ragnar Thunell,
 Helena Karlberg
 Suppleant  Anna Skarlöv, Anna-Karin Roos
 Revisorer  Per-Erik Burreau, Olle Jönsson
 Revisorsuppleant  Caroline Jönsson
 Valberedning  Lena Brekke (sammankallande)
 

  


     Till sidans topp.