Ransjö Samfällighetsförening

 


OBS! Ny hemsida:

www.linsell-ransjo.com/ransjo-samfallighetsforening

 - klicka här ...

 

 

 

      Kontakt

   

        Styrelsen

 Medlemsinformation

   Årsmötesprotokoll

  Se också Ransjö Samfällighetsförenings nya webbplats:

 
https://ransjosf.wordpress.com 


    Ransjö samfällighetsförening 2017-2018

    Sammanfattning från årsmötet 18 juli

   
* Ordförande för 2017-2018 är Annakarin Roos.
   
* Övriga styrelsemedlemmar är Helena Karlberg, Lars Mandahl,
      
Ragnar Thunell och Anna Skarlöv.
    * Suppleanter är Morten Gundersen och Henrik Stener.
   
* Stämman beslutade att riva upp tidigare beslut att inte
       acceptera gamla skolan som gåva.
    * Årsavgiften på 600 kr beslöts att vara oförändrad för
       2017-2018.
    * En arbetsgrupp undersöker intresse och förutsättningar för
       fiber i Ransjö. Kontaktperson är Helena Karlberg 072-8580624.
 

      Sammanfattning från röjardagen 19 juli

     Röjardagen samlade som vanligt många bybor. Det blåsiga
     vädret gjorde att både mygg och småsve höll sig undan, vilket
     underlättade arbetet. Medan några röjde sly runt gamla skolan
     och eldade ris från förra sommarens röjning, röjde andra sly
     längs sjövägen, vid piren. Dagen avslutades traditionsenligt
     med korvgrillning, denna gång vid gamla skolan.


      Årsmötesprotokoll för 2016  - klicka här ...

        Årsmötesprotokoll för 2017  - klicka här ...

        Verksamhetsplan för 2017-18 - klicka här ...


      Stadgar för Ransjö samfällighetsförening -  klicka här...


 
 
 Styrelsen i Ransjö Samfällighetsförening:
 
 Ordförande  Annakarin Roos, 070-779 73 85
 E-post: roosannakarin@gmail.com
 Sekreterare  Helena Karlberg, 0728-58 06 24
 E-post: helena.karlberg@piteasciencepark.se
 Kassör  Lars Mandahl
 Övriga ledamöter  Ragnar Thunell, Anna Skarlöv
 Suppleant  Morten Gundersen, Henrik Stener
 Revisorer  Per-Erik Burrau, Olle Jönsson
 Revisorsuppleant  Caroline Jönsson
 Valberedning  Lena Brekke (sammankallande)
 E-post: lenabrekke3@gmail.com
 Marianne Mandahl, Tommy Östblom
 

  


     Till sidans topp.