Skrifter om Linsell-Ransjö Förr
 

Beställ här ... eller köp i affären Linsells Livs!

Vad finns att läsa i skriftena om Linsell-Ransjö förr?
Klicka här och se ...

Linsell-Ransjö Förr. Första häftet 2009.
Läs mer ...

Linsell-Ransjö Förr. Andra häftet 2010.

Läs mer ...

Linsell-Ransjö Förr. Tredje häftet 2011.


Läs mer ...

Linsells kyrka i närbild. Bildhäfte utgivet 2012.
Läs mer ...

Linsells församling. Från närförsamling till storförsamling, häfte utgivet 2007.
Läs mer ...


Linsellkrönika: Från vildmark till kulturbygd, häfte utgivet 1983.

Läs mer ...

 


Bok om Linsellborren och flottning, utgiven 2013.
Linsellborren
bok av Anna Olsson och
fotograf Mats Andersson

Läs mer ...

 

Beställ här nedan!  

Fyll i antal, namn, adress mm och klicka på skicka.

Porto och exp.avgift tillkommer. Skickas som B-post med faktura.

   Överskottet  tillfaller Linsells Byalag och Bygdegårdsförening.
 
   

  Antal ex.

Första häftet Linsell-Ransjö Förr

1. Första häftet Linsell-Ransjö Förr
  
  ā 100 kr/styck
Andra häftet Linsell-Ransjö Förr
2.  Andra häftet Linsell-Ransjö Förr
    
  ā 100 kr/styck
Tredje häftet Linsell-Ransjö Förr 3.  Tredje häftet Linsell-Ransjö Förr
    
  ā 130 kr/styck
Linsells kyrka i närbild

4.  Linsells kyrka i närbild
   

     
  ā  30 kr/styck
Linsells församling 1970 - 2005

5. Linsells församling 1970 - 2005
   

    
  ā  30 kr/styck
Linsell-krönika av Walter Persenius

6. Linsell-krönika av Walter
    Persenius


    

  ā  30 kr/styck
Bok om Linsellborren 7.  Bok om Linsellborren
     
  ā 150 kr/styck

                                  
   Namn:              

   Adress:            

   Postnr:             Postadress:

   Telefon:          

  E-postadress:  

                                     

 

 

Kort information om varje häfte:

Linsell-Ransjö Förr - Första häftet

Nu finns en andra upplaga!
Större format men med samma innehåll som första upplagan från 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Linsell-Ransjö Förr - Första häftet


Referat av Håkan Degselius, Tidningen Härjedalen 20 augusti
2009, citeras:

"Linsell-Ransjö är de senaste i raden av härjedalsbyar som ser till att den lokala historien sätts på pränt och bevaras för eftervärlden.

Under sommaren 2009 har ett häfte blivit färdigt med titeln
Linsell-Ransjö Förr och för sammanställningen svarar Göran Östh.

Grunden till dokumentationen står att finna i en studiecirkel som pågått och fortfarande pågår i regi av Linsells Byalag och Bygdegårdsförening i samarbete med ABF Härjedalen.
Deltagarna har genom att läsa gamla protokoll, tagit fasta på muntliga berättelser och inte minst samlat bilder och det har resulterat i ett material som enligt planerna ska resultera i ytterligare häften.

Dessutom har man haft tillgång till material som tagits fram av bygdens två stora lokala forskare, Erik J Bergström och Fritjof Mesch.

I detta häfte presenteras gårdar, dess historia och ägarförhållanden men även enskilda bybors gärningar för efterkommande. Ett sådan exempel är Per Tholsson som lade ner hela sin själ för att bygden skulle få en egen kyrka, mycket av arbetet gjorde han själv och höll på att bli ruinerad på kuppen, allt under slutet av 1700-talet.

Ett annat exempel är tusenkonstnären Olof Strand i Turas som bland mycket annat byggde en egen kraftstation.

En händelse som inträffade 1902 uppmärksammas. I en våldsam höstflod spolades boningshuset i Linkvarn bort med allt vad som fanns där inne.

"Koffertens" historia återges också. Det är ett hus med säreget utseende, därav namnet, och som fanns i Linsells centrala delar.

En överraskning som bjuds är att det faktiskt har funnits en läskedrycksfabrik i Linsell. Den var igång mellan 1927-40.
Ransjö Gästgiveri med skjutsstation har också sin givna plats i den här första utgåvan av bygdens historia."

Häftet omfattar 52 sidor med intressant läsning och många foton i anslutning till texten.

Pris: 100 kr. Beställ här ...
 

Linsell-Ransjö Förr - Andra häftet

Nu finns en andra upplaga!
Samma innehåll som den första upplagan från 2010.

 


2. Linsell-Ransjö Förr - Andra häftet

I detta häfte har deltagarna i studiecirkeln Linsell-Ransjö Förr samlat tankar, minnen och berättelser från förr och sammanställt dessa för att se tillbaka på det som hänt i vår bygd. Detta vill vi dela med oss vidare till dig och samtidigt ge dig en tankestund om hur livet varit i bygden där vi nu lever.

Häftets framsida pryds av en bild från gamla Konsum, eller "Kopra" som man ofta sade.

Häftet omfattar 60 sidor med intressant läsning och många foton i anslutning till texten.

Pris: 100 kr. Beställ här ...
 

 

Linsell-Ransjö Förr - Tredje häftet

Nu finns en andra upplaga!
Samma innehåll som den första upplagan från 2011.


 


3. Linsell-Ransjö Förr - Tredje häftet
    om vår bygd i gången tid.

Liksom de två tidigare häftena (se ovan) har studiecirkeln Linsell-Ransjö Förr också här samlat tankar, minnen och berättelser från förr. Innehållet belyser både folkliv, seder och bruk. Många med anknytning till bygden känner säkert igen
namn och bilder men vi hoppas att även du som aldrig varit här skall få en inblick i hur livet var i Linsell och Ransjö förr.

På häftets framsida finns ett vykort, som idésprutan och mångsysslaren Gösta Olofsson i Linsell gjorde under 1950-talet.

Häftet omfattar 80 sidor med intressant läsning och många foton i anslutning till texten.

Pris: 130 kr. Beställ här ...

 

Linsells kyrka i närbild

Himling

Del av predikstol i Linsells kyrka

 svensk flagga engelsk flagga tysk flagga  holländsk flagga       

4. Linsells kyrka i närbild

Ett flerspråkigt bildhäfte med kort information
om varje bild.

  
Studiecirkeln Linsell-Ransjö Förr sammanställde år 2012
en flerspråkigt bildhäfte Linsells kyrka i närbild, som bygger
på ett bildspel som linsellfotografen Göran Östh gjorde
sommaren 2010.

Häftet består av 30 sidor med detaljrika bilder från
kyrkans interiör med kortfattad information på svenska,
engelska, tyska och holländska.

Med detta häfte hoppas vi att besöket i Linsells kyrka
blir mer intressant, inte minst för många utländska besökare.

Dessutom riktar sig häftet till bybor, hemvändare med
anknytning till bygden. Kanske har du suttit i kyrkbänken
vid skolavslutningar, konfirmation osv, tittat runt och funderat?
Här är ett bra tillfälle att åter igen upptäcka gammalt på nytt.

Pris: 30 kr. Beställ här ...

 

 

 

 

Linsells församling 1970-2005

 

 

 

 

5. Linsells församling 1970-2005, Från närförsamling till storförsamling

Ett häfte som visar något av vad som hänt i Linsells kyrka och församling under åren 1970 - 2005 med bilder och reportage
från kyrkolivet.

Informationen är hämtad i huvudsak från kyrkorådsprotokoll och tidningsartiklar, som sammanställts av en mindre grupp inom studiecirkeln Linsell-Ransjö Förr. Bilderna är från olika hemarkiv inom Linsells församling och från kyrkans bildarkiv.

Dessutom finns bilder på präster och kyrkvärdar samt förteckning över ringare, klockare, orgeltrampare och kyrkvaktare/vaktmästare under Linsells kyrkas historia (från slutet 1700-talet och framåt).

Häftet omfattar 53 sidor
med intressant läsning och många foton i anslutning till texten.

Pris: 30 kr. Beställ här ...
 

Linsellkrönikan Från vildmark till kulturbygd

Andra upplagan utgiven år 1967 och kompletterad
med efterskrift 1983.
 

6. Linsellkrönikan Från vildmark till kulturbygd
    av Walter Persenius.

Linsellkrönikan är en vandring genom sekler inom Linsells vidsträckta fjällförsamling, som börjar i Lofsdalen år 1397, Glöte 1465 och Linsell by i mitten på 1500-talet.

Vidare detaljerad information om Linsells kapellag, kyrkobygget 1778, inventarier och kyrkoliv fram till 1983.

För att få en bra helhetsbild av Linsells kyrka och församling, dess historia genom tiderna rekommenderas denna skrift tillsammans med häfte nr 5 ovan.

Häftet omfattar 33 sidor med intressant läsning och några svartvita foton i anslutning till texten.

Pris: 30 kr. Beställ här ...
 

 Bok om Linsellborren

  7. Bok om Linsellborren

  Det här är en bok om flottningen i Linsellborren,
  om spåren som blev kvar i landskapet och om arbetet med
  att restaurera de långa kilstensmurarna (stenkistorna) mitt
  i Ljusnan. Ett minnesmärke som när det vårdas väl kan
  berätta om den svunna flottningsepoken under lång tid
  framöver, skriver författaren.

  Anna Olsson är författare och Mats Andersson
  har fotograferat.


  Studiebesök och intervjuer har gjorts i Linsell med bl a
  Börje Nilsson - byns eldsjäl som trodde på Linsellborren,
  kämpade för flottningsmuseet och vann gehör!

  Linsells Byalag och Bygdegårdsförening har bidragit med
  några äldre foton om flottning.

  Boken omfattar 70 sidor med intressant läsning och 
  många bilder i anslutning till texten.

   Pris: 150 kr. Beställ här ...
 

  Till sidans topp.