Vals från Linsell.               
 
         
Text och musik: Herje Bäckström, sång: Gunnel Lundkvist f. Bäckström.
       
    Linsells Byalag och Bygdegårdsförening framför varmt tack till Gunnel Lundkvist för
    sång och textblad samt engagemang, som gjort det möjligt för oss att få ha denna
    vals på Linsells hemsida - en mycket uppskattad hälsning.

                               
Text till Vals från Linsell:


1.

 


Emot skogen står kyrkan med bländvit fasad
med sin spira och tupp över vålarnas rad
Allt är sommar och sol
vädret glömt sen i fjol
solen säkert försvarar sin plats som idol.

Som ett trollslag, helt plötsligt, har allting fått liv
Uppå golfbanan hörs om poängen ett kiv.
Nu ska flaggan i topp
nu så spelar man opp
uti parken, en låt i ett rungande lopp.

Refräng:
 


Sommarnatt skön
revar och spön
kastas från Broforsen till Drotterön.
Tornsvalors skrik
det är musik
fladdermösskvällar med ljuvlig mystik.
Blommors nyans
myggornas dans
åter vi hör musiken
Kan de´ va´ näcken uti Kvarnkällbäcken,
ja, sommarn är här igen.


2.

 


Pojken skyndar till Holen att plocka sin mask
nyss han hörde vid Krunan ett jättestort plask
Nu ska krokarna fram
fästas i båtens stam
snart ska öringens slughet här komma på skam.

Linsellborren med mäktiga forsar och fall
där skall gråharren luras ur vågornas svall
och på Holsörets sten
ganska knubbig och sen
stapplar drillsnäppeungen på spinkiga ben.

Refräng:
 


Sol över byn
svalor i skyn
ack, vilken underbar sommarsyn.
Getternas kel
skällornas spel
höres från Västhögens hägnade del.
Snällt hela dan´
vid Nybroplan
kossorna beta på ängen.
Nu hörs musiken till Sågställningsviken,
ja, sommarn är här igen.

3.
 


Ser du udden, och bryggan, vid Linsellsjöns strand?
Ser du båten som just lägger ut ifrån land?
Vita segel som snö
mot en vassbeväxt ö
stävar båten i toppar av vitskummig sjö.

Passa upp, invid Sandholmen, där är det grunt.
Passa vinden, kör Brattholmen två gånger runt.
Nu blev vinden för klen
Passa Sjö-Ragnhildsten
och ställ kursen mot Tandån. Nu blev du för sen.

Refräng:

 


Linsellsjöstrand
ljuvliga sand
solsken och bad, du förtrollade land.
Badungars gny
blånande sky
holmar i sjön, en förtjusande vy.
Svartviken mörk
riksbekant björk
krona bland Linsellsjöns stränder.
Hör sångargäster
i fåglars orkester,
ja, sommarn är här igen.

4.
 


Känn konvaljerna dofta från daggstänkta snår.
Tänk, vad rönnar och hägg blommat rikligt i år.
Såg du bävern som sam
hem till Hånäsets damm?
Hur han flotta till huset en nybarkad stam.

Se på Vatterstaänget med prunkande tält.
Det ser ut som om camparna vädret beställt.
Titta skogsbär i blom
ingen bärkorg blir tom
det är säkert var husmoders önskan så from.

Refräng:

 


Höslåttertid
slätt ingen frid
högsommardofter från äng och lid.
Flickor till häst.
Vind från sydväst.
Valsen den rungar när parken har fest.
Styvmorsviol
låt på fiol
gräshoppan spelar i kvällen.
Hör du musiken
från Lokängesviken,
ja, sommarn är här igen.
 

                           Till sidans topp.